Przed wizytą w gabinecie Sakura Gaca Anna, ul. Strzałowa 8C, 87-100 Toruń

W celu potwierdzenia wizyty skontaktujemy się z Państwem dzień wcześniej, aby potwierdzić termin i poinformować o tym, że nie można przyjść na umówioną wizytę jeżeli:

występują u Państwa objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

jesteście Państwo lub zamieszkujcie z osobą w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny

w ciągu tygodnia mieliście kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji. 

Zapraszamy Państwa na wizyty bez osób towarzyszących.

W trakcie wizyty w gabinecie Sakura

Ponieważ poczekalnie zostały wyłączone z ruchu klientów to zaprosimy Państwa od razu do gabinetu.

Możemy poprosić o poczekanie na wejście do recepcji tak, aby w jednym czasie przebywała tam tylko kosmetyczka i klientka.

Zalecamy przed rozpoczęciem wizyty dokładne umycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję – toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem i środek dezynfekcyjnyna bazie alkoholu (+60%) dostępny również na recepcji i w każdym gabinecie.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa prosimy o noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).

Prosimy o nie korzystanie z telefonów komórkowych podczas zabiegów.

Rekomendujemy dokonywanie płatności bezgotówkowych – terminal płatniczy

Inne zasady bezpieczeństwa i udogodnienia!

Wodę mineralną podamy w naczyniach jednorazowych

Pracujemy w środkach ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, a przed rozpoczęciem pracy dokonujemy pomiaru temperatury naszego ciała i odpowiadamy na kilka pytań (wywiad). Dbamy o zdrowie!

Bieżące czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i zasady bezpieczeństwa zawsze były i są dla nas standardem, ale jeśli możemy coś udoskonalić to jesteśmy otwarci na Wasze sugestie.

COVID-19